Celkem 0 položek
0 Kč

Reklamační řád

Záruční a reklamační podmínky

  • Pokud není stanoveno jinak je standardní záruční doba 24 měsíců. V případě zakoupení zboží koncovým uživatelem se řídí dle Občanského zákoníku. V případě zakoupení zboží fyzickou či právnickou osobou (IČ) se řídí dle Obchodního zákoníku.
  • Ke každému výrobku je dodán záruční list s podrobnými záručními podmínkami.
  • Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem az-profi.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci tím, že vadný výrobek zašle na adresu prodávajícího.
  • Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, záruční list, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
  • Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Závady na zaslaném zboží zpět prodávajícímu, bude prodávající obratem řešit a kupujícího o řešení závady informovat. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
  • V případě doručení opraveného zboží prostřednictvím GEIS je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.